منوی دسته بندی
سازه های فضاکار

سازه های فضاکار

سازه های فضاکار

سازه فضایی یک سیستم خرپای سه بعدی است که دهانه‌های آن در دو جهت گسترش یافته‌اند و اعضای آن فقط تحت تأثیر کشش و فشار قرار دارند. سازه فضایی ها انواع مختلفی دارند و از نظر موقعیت ساخت بسیار متفاوت طراحی شوند. سازه فضایی از نظر تعداد شبکه‌های دو لایه یکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین انواع سازه‌های فضاکار به شمارمی روند.

سازه های فضاکار

سازه فضایی تخت

سازه فضایی تخت یا سازه فضاکار تخت ( مسطح ) به ترکیب یک سیستم یک یا چند وجهی با لایه های واحد شبکه گفته می شود . این سازه می تواند دارای یک ، دو یا سه و حتی چند لایه باشند ، ولی بیشتر به صورت دو لایه مورد استفاده قرار می گیرند. شبکه های دولایه از دو صفحه موازی که بوسیله عناصری به هم متصل گردیده اند تشکیل می شوند .

شبکه‌های سازه فضایی دو لایه از دو صفحه موازی که به وسیله عناصری به هم متصل گردیده‌اند تشکیل می‌شوند. یک نمونه استفاده از این سازه فضایی تخت در آشیانه هواپیما است. زمانی که اعضا در شبکه دو لایه طویل شوند برای جلوگیری از خطر کمانش کردن از شبکه‌های سه لایه استفاده می‌شود و با توجه به اینکه نیمی از هزینه‌های سازه‌ های فضاکار را پیوندها تشکیل می‌دهند این نوع سازه‌های فضاکار اغلب غیراقتصادی است.